Jovanović M., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

RADIOMIKA U DIJAGNOSTICI KARCINOMA DOJKE Mariela Jovanović, Tatjana Matijaš Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.7 Svjedoci smo kako svakoga dana medicina i tehnologija napreduju, a umjetna inteligencija ima sve veću primjenu u svakidašnjem životu. Radiomička analiza uvelike olakšava cijeli proces obrade pacijenta, od njegovog snimanja do postavljanja dijagnoze, te je zbog toga privukla pažnju mnogim znanstvenicima i liječnicima.. Princip rada radiomike temelji se na algoritamskoj analizi slike, klasificiranje podataka, a njihova sumacija osigurava precizno manipuliranje i analizu uz pomoć računalnih programa i time osigurava zadovoljavajući ishod cijelog procesa, brzu i točnu… Read More

Continue Reading