Poštovane kolegice i kolege,
Nakon što je Naučno-stručni odbor Konferencije radioloških tehnologija evaluirao 38 pristiglih abstrakata, u program Konferencije je uvršteno 16 naučnih radova.
Napominjemo da su prijave za pasivno učešće na Konferenciji radioloških tehnologija moguće do 01.11.2022. godine putem linka: https://www.cort.ba/prijave. 
Molimo Vas da prijavu izvršite blagovremeno. Do sada je za učešće na konferenciji zaprimljeno 215 prijava.
Srdačan pozdrav!

Vrijeme Aktivnost
08:30-11:00 REGISTRACIJA UČESNIKA
11:10-11:30 OTVARANJE KONFERENCIJE
PREDAVANJA
11:30-11:45 Fuad Julardžija, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović

EDUKACIONI PROGRAM STUDIJA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

11:45-12:00 Jelena Martinović, Petra Kujundžić, Petra Mimica, Tatjana Matijaš

STAVOVI STUDENATA O EDUKACIJI RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU

12:00-12:15 Adnan Beganović

KONTROLA KVALITETA DIGITALNIH DETEKTORA U RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI

12:15-12:30 Dario Gluvačević

NEUROINTERVENTNA RADIOLOGIJA – NOVA ERA LIJEČENJA

12:30-12:45 Nusret Salkica

TEHNOLOŠKE INOVACIJE U NUKLEARNOJ MEDICINI

12:45-13:00 Muhamed Topčagić, Fuad Julardžija, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Hasan Osmić, Enis Tinjak, Adnan Huskić

ELEKTRONSKI SISTEM ZA PRIJAVLJIVANJE INCIDENATA KAO SREDSTVO UPRAVLJANJA RIZIKOM U RADIOTERAPIJI

13:00-13:15 PAUZA
13:15-13:30 Mariela Jovanović, Tatjana Matijaš

 RADIOMIKA U DIJAGNOSTICI KARCINOMA DOJKE

13:30-13:45 Domagoj Brkić, Renata Delić Galović, Vlasta Asodi

PRIKAZ STEREOTAKSIJSKIH TEHNIKA NA RADIOKIRURŠKIM UREĐAJIMA VARIAN EDGE® I ACCURAY CYBERKNIFE S7®.

13:45-14:00 Emir Kuduzović

PRAĆENJE INTRAFRAKCIJSKOG POMJERANJA MARKIRANE PROSTATE POMOĆU AUTOMATSKOG ZADRŽAVANJA SNOPA

14:00-14:15 Aida Dervović

FUNKCIONALNA MAGNETNA REZONANCA U DIJAGNOSTICI NEUROLOŠKIH OBOLJENJA

14:15-14:30 Lejla Ismić, Velda Smajlbegović, Enis Tinjak

 ZNAČAJ RESPIRATORNOG GEJTINGA KOD SIMULACIJE, VERIFIKACIJE I TRETMANA KARCINOMA PLUĆA

14:30-14:45 Azmira Mustajbegović, Adnan Šehić

KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI MOŽDANE SMRTI

14:45-15:00 PAUZA
15:00-15:15 Edin Kadić

ZNAČAJ MAGNETNE REZONANCE U DIJAGNOSTICI ADENOMA HIPOFIZE

15:15-15:30 Selma Dedić, Velda Smajlbegović

 PROCEDURE SIMULACIJE I VERIFIKACIJE TRETMANA KARCINOMA DOJKE

15:30-15:45 Meris Jušić, Selma Jakupović, Adnan Šehić, Fuad Julardžija

 PROCJENA DENTALNE DOBI METODOM KONUSNE KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJE

15:45-16:00 Adnan Šehić, Fuad Julardžija, Hadžan Konjo, Deniz Bulja, Haso Sefo, Sandra Zubović

BIOMEHANIČKI EFEKTI AKSIJALNOG OPTEREĆENJA NA LUMBALNI SEGMET KIČMENOG STUBA

16:00 ZATVARANJE KONFERENCIJE

Program Konferencije – PDF Download