Dani zdravstvenih nauka 2023. – Obavijest za učesnike

Univerzitet u Sarajevu Fakultet zdravstvenih studija DANI ZDRAVSTVENIH NAUKA OBAVIJEST ZA UČESNIKE Rok za prijavu do 30.11.2023. godine Potrebno je da se prijave svi učesnici, bez obzira da li je riječ o pasivnom ili aktivnom učešću Prijave pristigle nakon predvidenog roka neće se uzeti u razmatranje Moguće se prijaviti na jednu od sljedećih sesija: Zdravstvena njega, Fizioterapija, Radiološke tehnologije, Laboratorijske tehnologije, Sanitarno inžinjerstvo, Babičarstvo/primaljstvo ili Zdravstveni nutricionizam i dijetetika Uputa za aktivne učesnike: sažetak rada treba da bude napisan u MS Word u (.doc ili .docx formatu), najviše 300 riječi, uključujući naslov, autore i afilijaciju. Sažetak treba da bude strukturiran u sljedećim poglavljima: uvod, materijal i metode, rezultati, zaključci i… Read More

Continue Reading

Dani zdravstvenih nauka 2023.

Dani zdravstvenih nauka 2023. Poštovane kolegice i kolege, povodom obilježavanja 50. godišnjice postojanja, Fakultet zdravstvenih studija organizuje “Dane zdravstvenih nauka” s međunarodnim učešćem, koji će biti održani 15. i 16. Decembra 2023. godine. Obzirom da studijski program “Radiološke tehnologije” u sklopu obilježavanja ovog izuzetno važnog jubileja ima planiranu sesiju koja je po formatu ista kao CORT, pozivamo Vas da uzmete učešće. Detaljne informacije oko registracije učesnika i prijave radova postavićemo u II obavijesti.

Continue Reading

Zbornik sažetaka

Konferencija radioloških tehnologija sa međunarodnim učešćem – CORT God. 1, Br. 1 (2022), ISSN – 2831 – 0748 EDUKACIONI PROGRAM STUDIJA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Fuad Julardžija*, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Fuad Julardžija, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: fuad.julardzija@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.1 STAVOVI STUDENATA O EDUKACIJI RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU Jelena Martinović, Petra Kujundžić, Petra Mimica, Tatjana Matijaš* Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska *Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija,… Read More

Continue Reading

Završena Konferencija radioloških tehnologija CORT 2022

Završena Konferencija radioloških tehnologija CORT 2022 Drage kolegice i kolege, Završena je I Konferencija radioloških tehnologija s međunarodnim učešćem. Sve službene podatke vezane za konferenciju možete vidjeti na stranici https://unsa.ba/…/fakultet-zdravstvenih-studija… i https://www.fzs.unsa.ba/archives/18163 U ime Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija želio bih da se zahvalim svima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj skup. Posebnu zahvalnost dugujemo autorima prezintiranih radova, kao i studentima koji su se uključili organizaciju i održavanje Konferencije. Također, želimo izraziti veliku zahvalnost i kolegama iz Hrvatske i Slovenije, te nastavnicima i studentima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Nadamo se da ste proveli lijepe trenutke u Sarajevu, te da se u još većem broju vidimo… Read More

Continue Reading

Program Konferencije radioloških tehnologija CORT

Poštovane kolegice i kolege, Nakon što je Naučno-stručni odbor Konferencije radioloških tehnologija evaluirao 38 pristiglih abstrakata, u program Konferencije je uvršteno 16 naučnih radova. Napominjemo da su prijave za pasivno učešće na Konferenciji radioloških tehnologija moguće do 01.11.2022. godine putem linka: https://www.cort.ba/prijave.  Molimo Vas da prijavu izvršite blagovremeno. Do sada je za učešće na konferenciji zaprimljeno 215 prijava. Srdačan pozdrav!

Continue Reading

Vodič kroz Sarajevo

Konferencija radioloških tehnologija se održava u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra, koji se nalazi u najužem centru Sarajeva u blizini većine kulturno-historijskih znamenitosti. Preporučujemo Vam službeni vodič kroz Sarajevo Destination Sarajevo, kao i Sarajevo Navigator , interaktivnu mapu Sarajeva koja će Vam olakšati pronalazak mjesta za smještaj, kafea i restorana, kao i brojnih kulturno-historijskih znamenitosti i mjesta za zabavu.                Destination Sarajevo                                        Sarajevo Navigator

Continue Reading