Zbornik sažetaka

Konferencija radioloških tehnologija sa međunarodnim učešćem – CORT God. 1, Br. 1 (2022), ISSN – 2831 – 0748 EDUKACIONI PROGRAM STUDIJA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Fuad Julardžija*, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Fuad Julardžija, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: fuad.julardzija@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.1 STAVOVI STUDENATA O EDUKACIJI RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU Jelena Martinović, Petra Kujundžić, Petra Mimica, Tatjana Matijaš* Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska *Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija,… Read More

Continue Reading

Dedić S., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

PROCEDURE SIMULACIJE I VERIFIKACIJE TRETMANA KARCINOMA DOJKE Selma Dedić1*, Velda Smajlbegović2 1Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Klinika za onkologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dopisni autor: Selma Dedić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: selma.dedic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.14 Karcinom dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji i najčešći uzrok smrti žena u dobnoj grupi od 35 do 55 godina. Najčešće se manifestuje kao palpabilni čvor, a od simptoma uglavnom se javljaju pojava kvržice u dojci, promjena izgleda dojke ili bradavice, uvlačenje bradavice ili neobičan iscjedak, poput krvi ili gnoja.… Read More

Continue Reading

Sehic A., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

BIOMEHANIČKI EFEKTI AKSIJALNOG OPTEREĆENJA NA LUMBALNI SEGMET KIČMENOG STUBA Adnan Šehić1*, Fuad Julardžija1, Hadžan Konjo1, Deniz Bulja1,2, Haso Sefo1,3, Sandra Zubović1,2 1Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 3Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevu, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Adnan Šehić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: adnan.sehic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.16 Uvod: Do sad korištene tehnike magnetno rezonantnog oslikavanja lumbalne kičme nisu davale podatke o djelovanju sile gravitacije na kičmu, te o odnosu anatomskih struktura prilikom djelovanja iste. Budući da se… Read More

Continue Reading

Topčagić M., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

ELEKTRONSKI SISTEM ZA PRIJAVLJIVANJE INCIDENATA KAO SREDSTVO UPRAVLJANJA RIZIKOM U RADIOTERAPIJI Muhamed Topčagić1*, Fuad Julardžija2, Arzija Pašalić2, Adnan Šehić2, Hasan Osmić1, Enis Tinjak3, Adnan Huskić1 1Klinika za onkologiju i radioterapiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina,2Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 3Klinika za onkologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Muhamed Topčagić, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina e-mail: muhamed.rt@hotmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.6   Uvod: Radioterapija je kompleksna disciplina koja uključuje širok spektarstanja izazvanih malignim oboljenjima, organizacionu kompleksnost i upotrebu naprednih tehnoloških rješenja u terapiji, te ima veliki potencijal za… Read More

Continue Reading

Jušić M., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

PROCJENA DENTALNE DOBI METODOM KONUSNE KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJE Meris Jušić1, Fuad Julardžija2, Selma Jakupović3, Adnan Šehić2 1PhD student, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 3Stomatološki fakultet s klinikama, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dopisni autor: Meris Jušić, PhD student, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.15 Uvod: U današnje vrijeme kao glavni alat za procjenu starosti u forenzičkoj medicine koriste se radiološki snimci. Pojavom kompjuterizirane tomografije konusnim snopom omogućen je 3D uvid u anatomske strukture zuba, a samim tim unaprijeđen i olakšan proces identifikacije, obzirom da su… Read More

Continue Reading

Kadić E., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

ZNAČAJ MAGNETNE REZONANCE U DIJAGNOSTICI ADENOMA HIPOFIZE Edin Kadić, Fuad Julardžija Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dopisni autor: Edin Kadić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: edin.kadic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.13 Uvod: Adenomi hipofize su benigni tumori prednjeg režnja hipofize i čine 10% svih intrakranijalnih tumora. Metoda izbora za njihovu evaluaciju i dijagnostiku je magnetna rezonanca. Pruža korisne informacije o odnosu hipofize sa susjednim anatomskim strukturama i temelj je dijagnoze, nadzora, planiranja medicinske ili hirurške strategije i procjene odgovora na liječenje. Metode: U ovom istraživanju uključeno je 14 randomiziranih prospektivnih i retrospektivnih studija, sistemskim odabirom… Read More

Continue Reading

Mustajbegović A., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI MOŽDANE SMRTI Azmira Mustajbegović*, Adnan Šehić Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dopisni autor: Azmira Mustajbegović, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: azmira.mustajbegovic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.12 Uvod: Ranije se smatralo da prestanak moždane funkcije nastaje zbog gubitka respiratorne i cirkulacijske funkcije i uistinu gubitak moždane aktivnosti se smatrao ključnom komponentom smrti. Razvojem aparata za održavanje u životu kao što su respiratori i aparati za potporu cirkulaciji, definicija smrti i moždane smrti se počela modifikovati. Korištenjem različitih dijagnostičkih metoda i upotrebom dodatnih testova, došlo je do novih saznanja i do povećanog interesovanja… Read More

Continue Reading

Ismić L., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

ZNAČAJ RESPIRATORNOG GEJTINGA KOD SIMULACIJE, VERIFIKACIJE I TRETMANA KARCINOMA PLUĆA Lejla Ismić1*, Velda Smajlbegović2, Enis Tinjak2 1Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Klinika za onkologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Lejla Ismić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina email:lejla.ismic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.11   Već nekoliko decenija, rak pluća najčešći je uzrok oboljevanja i umiranja od malignih tumora širom svijeta. Kako u svijetu tako i u BiH maligne neoplazme danas su visoko rangirane na listi vodećih uzroka smrti u gdje najveći udio u ukupnom broju čine maligne neoplazme bronha i pluća.… Read More

Continue Reading

Dervović A., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

FUNKCIONALNA MAGNETNA REZONANCA U DIJAGNOSTICI NEUROLOŠKIH OBOLJENJA Aida Dervović*, Fuad Julardžija Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dopisni autor: Aida Dervović, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina email:aida.dervovic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.10   Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI) je neinvazivna dijagnostička metoda koja služi za vizualizaciju nervne aktivnosti u ljudskom mozgu. Svoju primjenu je našla u neurologiji i omogućava bolje praćenje bolesti, njihovu klasifikaciju, prognozu i liječenje. To je sigurna i ponovljiva metoda, kako za djecu tako i za odrasle, te je svoju primjenu našla i u drugim naukama. Ovaj pregledni rad uključuje 20 naučno–istraživačkih radova, koji su… Read More

Continue Reading

Kuduzović E., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

PRAĆENJE INTRAFRAKCIJSKOG POMJERANJA MARKIRANE PROSTATE POMOĆU AUTOMATSKOG ZADRŽAVANJA SNOPA Emir Kuduzović Odjeljenje za radioterapiju, Onkološki institut Ljubljana, Ljubljana, Slovenia e-mail:ekuduzovic@onko-i.si DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.9   Uvod: Prema podacima registra za rak u Sloveniji 2018 godine, rak prostate nalazi se na prvom mjestu sa 21% slučajeva. U periodu od 2014 – 2018, prosječna godišnja incidenca raka prostate u Sloveniji iznosila je oko 1560 slučajeva na novo otkrivenih bolesti. Kod radioterapije prostate, interfrakcijski i intrafrakcijski pomaci mogu da utiču na vrijednosti dozno-volumnog histograma (DVH) za metu i organe od rizika. Pomicanje prostate je povezano sa promjenama volumena rektuma i mokraćne bešike. Uslijed tih promjena može doći do pomicanja prostate 12 mm u AP, 10 mm… Read More

Continue Reading