FUNKCIONALNA MAGNETNA REZONANCA U DIJAGNOSTICI NEUROLOŠKIH OBOLJENJA

Aida Dervović*, Fuad Julardžija
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u
Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Aida Dervović, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet
zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina email:aida.dervovic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.10

 

Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI) je neinvazivna dijagnostička metoda koja služi za vizualizaciju nervne aktivnosti u ljudskom mozgu. Svoju primjenu je našla u neurologiji i omogućava bolje praćenje bolesti, njihovu
klasifikaciju, prognozu i liječenje. To je sigurna i ponovljiva metoda, kako za djecu tako i za odrasle, te je svoju primjenu našla i u drugim naukama. Ovaj pregledni rad uključuje 20 naučno
istraživačkih radova, koji su u svojim
rezultatima opisali tehniku izvođenja fMRI, njene prednosti i ograničenja, kao i oboljenja u kojima je našla kliničku primjenu. Primjenom fMRI u praksi počela je revolucija u polju neuroimaging
-a. Umjesto da magnetna rezonanca
daje samo anatomsku sliku i neke osnovne fiziološke informacije, sada je mogla da proizvodi dinamičke mape aktivacije mozga. FMRI se ne treba smatrati konkurentskom metodom, već komplementarnom, te umjesto da se
koristi u svrhu pobijanja ili potvrđivanja određene dijagnoze, ona bi se mogla koristiti kao dopunska metoda za mnoge konvencionalne testove.


Ključne riječi: fMRI, BOLD, Neuroimaging, Neurologij