PRAĆENJE INTRAFRAKCIJSKOG POMJERANJA MARKIRANE PROSTATE POMOĆU AUTOMATSKOG ZADRŽAVANJA SNOPA


Emir Kuduzović
Odjeljenje za radioterapiju, Onkološki institut Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
e-mail:ekuduzovic@onko-i.si
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.9

 

Uvod: Prema podacima registra za rak u Sloveniji 2018 godine, rak prostate nalazi se na prvom mjestu sa 21% slučajeva. U periodu od 2014 2018, prosječna godišnja incidenca raka prostate u Sloveniji iznosila je oko 1560
slučajeva na novo otkrivenih bolesti.
Kod radioterapije prostate, interfrakcijski i intrafrakcijski pomaci mogu da utiču na vrijednosti dozno-volumnog histograma (DVH) za metu i organe od rizika. Pomicanje prostate je povezano sa promjenama volumena rektuma i mokraćne bešike. Uslijed tih promjena može doći do pomicanja prostate 12 mm u AP, 10 mm SI i 6 mm u ML pravcu.


Cilj: Ciljevi rada su utvrditi broj frakcija kod kojih je zračenje prekinuto pri korištenju različitih tolerancija i za koliko se poveća ukupno vrijeme ozračivanja. Također, želimo utvrditi da li različite metode verifikacije utiču
na veći broj prekida zračenja
i da li pitch i roll rotacije utiču na veći broj prekida zračenja, te da li je moguće smanjiti sigurnosnu marginu na 5 mm.


Metode: Podaci za ovo istraživanje prikupljeni su od januara 2020 do aprila 2022 godine. U analizu je uključeno 180 pacijenata koji su bili ozračeni na linearnom akceleratoru TrueBeam STX.

Pacijenti koji su uključeni u istraživanje podijeljeni su u tri grupe:

Grupa I – pacijenti kod kojih se izvodila kV verifikacija na svakih 58° sa tolerancijom do 3 mm, 4 mm i 5 mm uz primjenu 6D rotacije stola.

Grupa II – pacijenti kod kojih se izvodila kV verifikacija na svakih 5 sekundi sa tolerancijom do 3 mm, 4 mm i 5 mm uz primjenu 6D rotacije stola.

Grupa III – pacijenti kod kojih se izvodila kV verifikacija na svakih 5 sekundi sa tolerancijom do 3 mm, 4 mm i 5 mm uz primjenu 4D rotacije stola.

Rezultati: Rezultati su pokazali da kod verifikacije na svakih 58° uz primjenu tolerancije do 3 mm na pomak markera kod 45% frakcija dolazi do prekida zračenja, do 4 mm 22% i 5 mm 12% frakcija obustavi se zračenje. Također,
verifikacija na svakih 5 sekundi uz primjenu tolerancije do 3 mm na pomak markera kod 55% frakcija dolazi do prekida zračenja, dok je kod 4 mm 29% i 5 mm 15% frakcija sa prekidom zračenja koristeći 6D rotaciju stola. Kod analize 4D rotacije stola rezultati su pokazali da je došlo do prekida zračenja kod tolerancije do 3 mm na 27% frakcija, 4 mm 14% i 3 mm 5% frakcija. Više prekida rezultiralo je i produženjem vremena zračenja pacijenata. Sigurnosna
zona od 5-7 mm može se smanjiti na zonu od 5 mm.

Zaključak: Rezultati analize odredili su optimalne tolerancije kod zračenja prostate obilježene markerima. Primjena 6D rotacije stola uzrokuje više prekida u toku zračenja, pa je prikladnija primjena 4D rotacije stola kod pacijenata koji zrače samo prostatu. Učestala verifikacija znači više prekida u toku zračenja. Primjenom ABH sigurnosna zona može se reducirati na 5mm.


Ključne reči
: Rak prostate, ABH, Varian TrueBeam STX, radioterapija.