KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI MOŽDANE SMRTI

Azmira Mustajbegović*, Adnan Šehić
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u
Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Azmira Mustajbegović, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: azmira.mustajbegovic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.12

Uvod: Ranije se smatralo da prestanak moždane funkcije nastaje zbog gubitka respiratorne i cirkulacijske funkcije i uistinu gubitak moždane aktivnosti se smatrao ključnom komponentom smrti. Razvojem aparata za održavanje u
životu kao što su respiratori i aparat
i za potporu cirkulaciji, definicija smrti i moždane smrti se počela modifikovati. Korištenjem različitih dijagnostičkih metoda i upotrebom dodatnih testova, došlo je do novih saznanja i do povećanog interesovanja u dijagnostici moždane smrti radi predviđanja ishoda bolesti ili eventualne transplantacije organa kod osoba sa utvrđenom moždanom smrti.


Cilj: Utvrditi značaj kompjuterizirane tomografije (CT) kod potvrđivanja moždane smrti. Prikazati ulogu BA radioloških tehnologija u dijagnostici moždane smrti CT-om.


Metode: Sistematska pretraga literature preko internet pretraživača PubMed. Uključeni su članci u kojima je pisano o moždanoj smrti, dokazivanju moždane smrti, te primjeni dijagnostičke CT-a, u periodu između januara
1996. i juna 2022. godine


Rezultati: Pronađeno je 10 naučnih članaka koji su razmatrali moždanu smrt, dijagnostičke metode kod dokazivanja moždane smrti te primjenu i prednosti pojedinih metoda u dokazivanju moždane smrti.


Zaključci: CT je metoda koja se koristi za potvrđivanje moždane smrti jer pokazuje izostanak opacifikacije kortikalnog segmenta srednje cerebralne arterije u obje hemisfere te odsustvo pojačanja unutrašnjiih vena koji se ujedno smatraju i najboljim CT kriterijem kod moždane smrti.


Ključne riječi: moždana smrt, spiralni CT, Moždana funkcija, CTA