ZNAČAJ MAGNETNE REZONANCE U DIJAGNOSTICI ADENOMA HIPOFIZEEdin Kadić, Fuad Julardžija
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u
Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Edin Kadić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet
zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail:
edin.kadic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.13


Uvod: Adenomi hipofize su benigni tumori prednjeg režnja hipofize i čine 10% svih intrakranijalnih tumora. Metoda izbora za njihovu evaluaciju i dijagnostiku je magnetna rezonanca. Pruža korisne informacije o odnosu hipofize sa susjednim anatomskim strukturama i temelj je dijagnoze, nadzora, planiranja medicinske ili hirurške strategije i procjene odgovora na liječenje.


Metode: U ovom istraživanju uključeno je 14 randomiziranih prospektivnih i retrospektivnih studija, sistemskim odabirom na internet bazama: PubMed, Google Scholar, Crossref i Researchgate. Ispitanici su različite starosne i
spolne strukture. Razmotrene su studije koje su uključivale magnetnu rezonancu hipofize i njen značaj i senzitivnost prilikom dijagnostike adneoma
hipofize.

Ciljevi: Utvrditi značaj magnetne rezonance u dijagnostici adenoma hipofize. Komparirati magnetnu rezonancu sa ostalim radiološkim modalitetima snimanja hipotalamo-hipofizne regije te utvrditi senzitivnost magnetne
rezonance prilikom dijagnosticiranja mikroadenoma.


Rezultati: Na osnovu sistemskog pregleda literature ustanovljeno je da MRI ima visoku detekciju prilikom dijagnostike adenoma hipofize. Kompjuterizirana tomografija ostaje metoda izbora kada magnetna rezonanca
nije dostupna i u slučajevima kada se ona ne može uraditi. Korištenjem dinamskog CT-a poboljšava se detekcija mikroadenoma u odnosu na protokol snimanja hipofize magnetnom rezonancom.


Ključne riječi: MRI, Hipofiza, CT, Senzitivnost