BIOMEHANIČKI EFEKTI AKSIJALNOG OPTEREĆENJA NA LUMBALNI SEGMET KIČMENOG STUBAAdnan Šehić1*, Fuad Julardžija1, Hadžan Konjo1, Deniz Bulja1,2, Haso Sefo1,3, Sandra Zubović1,2
1
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 3Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevu, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Adnan Šehić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: adnan.sehic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.16


Uvod: Do sad korištene tehnike magnetno rezonantnog oslikavanja lumbalne kičme nisu davale podatke o djelovanju sile gravitacije na kičmu, te o odnosu anatomskih struktura prilikom djelovanja iste. Budući da se konvencionalni MRI pregledi kičme obično izvodi u ležećem položaju, u funkcionalnom mirovanju, stanje opterećenja se razlikuje od stanja za koje se zna da izaziva simptome kod pacijenata pogođenih nestabilnošću
lumbalne kičme, to se često pogoršava uspravnim stajanjem i nevidljivo je u ležećem položaj. alMRI može poboljšati kvalitet dijagnosticiranja patologije lumbalne kičme i dovesti do lakšeg odlučivanja o daljem tretmanu.
Cilj ovog istraživanja je utvrditi značaj alMRI u otkrivanju morfoloških promjena lumbalnog dijela kičme uzrokovanih aksijalnim opterećenjem i uporediti ga sa konvencionalnim MRI snimcima lumbalne kičme bez opterećenja.

Metode: Studija je provedena kao prospektivno, deskriptivno kliničko ispitivanje. Snimanje je izvedeno na MR aparatu 1,5 T u ležećem položaju. Snimanje je izvedeno u dva čina: bez opterećenja i pod opterećenjem. Opterećenje za alMRI obavljeno je DynaWell L-Spine uređajem. Početak opterećenja bio je 10 minuta prije početka snimanja alMRI, a opterećenje se
nastavilo tokom čitave procedure snimanja. Izmjerena je visina inetrevtebralnih (IV) prostora, AP i LL prečnik IV diska, površina IV diska, površina duralne vreće i širina IV foramena prije opterećenja i pod opterećenjem.

Rezultati: Nakon evaluacije promjena visine i veličine lumbalnih diskova, površine duralne vreće i širine intervertebralnih prostora utvrđene su značajne razlike između slika prije i pod aksijalnim opterećenjem.

Zaključak: alMRI daje informacije o morfološkim promjenama svih segmenata lumbalnog dijela kičme. Ovi podaci predstavljaju značajnu informaciju koja može dovesti do preciznijeg i efikasnijeg liječenja LBP.

Ključne riječi: alMRI, Lumbalna kičma, Opterećenje, LBP