ELEKTRONSKI SISTEM ZA PRIJAVLJIVANJE INCIDENATA KAO SREDSTVO UPRAVLJANJA RIZIKOM U RADIOTERAPIJI


Muhamed Topčagić1*, Fuad Julardžija2, Arzija Pašalić2, Adnan Šehić2, Hasan Osmić1, Enis Tinjak3, Adnan Huskić1
1
Klinika za onkologiju i radioterapiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina,2Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija,
Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
3Klinika za onkologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Muhamed Topčagić, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina e-mail: muhamed.rt@hotmail.com
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.6

 

Uvod: Radioterapija je kompleksna disciplina koja uključuje širok spektarstanja izazvanih malignim oboljenjima, organizacionu kompleksnost i upotrebu naprednih tehnoloških rješenja u terapiji, te ima veliki potencijal za razvoj incidenata.Incidenti, u zavisnosti od stepena ozbiljnosti, mogu kompromitirati efekat radioterapije, dovesti do izostanka kontrole bolesti i njenog recidiva ili pojave ranih i kasnih komplikacija na zdravim organima u smislu radiotoksičnosti. Ozbiljni incidenti u radioterapiji su rijetki, ali kada se dese, njihove posljedice mogu biti značajno oštećenje zdravlja ili smrt. Incidenti nisu posljedica slučajnog toka događaja, niti koincidencije koja će se teško ponoviti. Pojava incidenata ima svoje zakonitosi i posljedica je sistemskih postavki, uslova i procesa.

Cilj ovog istraživanja je procijeniti mogućnost upotrebe elektronskog sistema za prijavljivanje incidenata u
upravljanju rizikom u radioterapiji.


Metode: Za potrebe istraživanja razvijen je elektronski sistem za prijavljivanje incidentata u formi strukturiranog kompjuterskog intervjua prema ROSEIS metodologiji. Na osnovu informacija prikupljenih pomoću sistema napravljena je taksonomija incidenata prema: vrsti, mjestu i načinu nastanka, načinu detekcije, uzroku nastanka i faktorima doprinosa, dozimetrijskom i kliničkom značaju, te ozbiljnosti posljedica. Procjena rizika je napravljena upotrebom Risk Matrix metode.

Rezultati: U rezultatima su prikazani najčešći uzroci nastanka i faktori promocije incidenata u radioterapiji, kao i njihova povezanost sa faktorima radnog okruženja, organizacije i upravljanja, finanasijskim i ljudskim resursima, radnim opterećenjem, radioterapijskim uređajima, softverom i tehnološkom kompleksnošću tretmana.Predložene su korektivne i preventivne mjere, te data procjena njihove efektivnosti na poboljšanje detekcije, redukciju vjerovatnoće pojave incidenata i redukciju njihove magnitude.


Zaključci: Rezultati istraživanja pokazuju da su informacije prikupljene pomoću elektronskog sistema za prijavljivanje incidenata dobar prerekvizit za razvoj sistema upravljanja rizikom koji omogućava identifikaciju i klasifikaciju najznačajnijih faktora rizika u radioterapiji, kao i utvrđivanje specifičnih preventivnih i korektivnih akcija s ciljem prevencije pojave incidenata i redukciju ozbiljnosti njihovih neželjenih efekata.

Ključne riječi: Radioterapija, Incident, Upravljanje rizikom, Sigurnost, Prevencija incidenata