Konferencija „Conference of Radiologic Technologies“ – CORT je projekat u organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

Opšti cilj Konferencije je promoviranje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u oblasti radioloških tehnologija i srodnih profesija.

Cilj je okupiti sve nastavnike, saradnike u nastavi, zdravstvene profesionalce i studente iz oblasti radioloških tehnologija i srodnih profesija iz Bosne i Hercegovine i regiona na jedno mjesto, u cilju prezentacije i razmjene vlastitih istraživanja, znanja i iskustva, razmjene znanja, usvajanja novih znanja i vještina, praćenja novih dostignuća u razvoju tehnologije, te sklapanju novih poznanstava.

Dodatno, konferencija ima za cilj i praktičnu obuku naših studenata za pripremu i prezentiranje vlastitih radova na jednom naučnom skupu, a za nešto manji broj studenata i obuku za organizaciju takvog skupa.

Na ovaj način učesnici će imati mogućnost značajno proširiti vlastitu perspektivu kompleksne tematike radioloških tehnologija (radiodijagnostika, radioterapija, nuklearna medicina, molekularni imaging, bioimaging, radiološka zaštita, zakonodavstvo, kontrola kvaliteta i sl) i srodnih oblasti (medicina, radiofizika, medicinska fizika, radiohemija, biotehnologija, elektrotehnika, vještačka inteligencija, 3D printanje i sl.), kao i perspektive u domenu učešća i društvenog djelovanja unutar profesija.

Prijaviti se možete OVDJE.

Prva obavijest