STAVOVI STUDENATA O EDUKACIJI RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU


Jelena Martinović, Petra Kujundžić, Petra Mimica, Tatjana Matijaš*
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska
*Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija,
Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.2

 

Studenti radiološke tehnologije prije upisa preddiplomskog sveučilišnog studija nisu bili upoznati s područjem profesije, zbog nedostatka općih informacija o profesiji radiološke tehnologije. Teorijsko znanje iz radiološke tehnologije na prvoj godini nije dovoljno opširno kako bi se osiguralo studentima potpuno shvaćanje rada svih modaliteta, ali kliničke vještine omogućuju prilagodbu na radni okoliš te komunikaciju s radiološkim tehnolozima koji svojim pristupom i znanjem pomažu studentima u shvaćanju i percepciji usvojenog znanja profesije. Kliničke vještine na prvoj godini su prvi susret studenata s radom te su zato iznimno važne. Kliničke vježbe studenti pohađaju u velikom broju nastavnih sati s ciljem da razvijaju svoja klinička znanja i usvajaju vještine te da u potpunosti razumiju ulogu radioloških tehnologa u području radiologije i radiološke tehnologije. Početna perspektiva profesije nije ni približno široka kao nakon završene dvije godine preddiplomskog sveučilišnog studija. Mnoge su prednosti kliničkih vježbi na studiju radiološke tehnologije, a one najvažnije za istaknuti su svakako produbljivanje znanja na praktičnoj razini, usvajanje vještina u realnim uvjetima i situacijama u bolničkom sustavu, te poticanje samostalnosti kao i interakcija s osobljem i pacijentima.
Studenti bi na kraju druge godine trebali biti svjesni razlika teorijskog i
praktičnog dijela te na takav način shvatiti važnost kliničkih vještina u edukaciji kako bi ih primjenili u budućem radu s pacijentima.

Ključne riječi: Studenti, Radiološke tehnologije, Vježbe, Vještine