Vodič kroz Sarajevo

Konferencija radioloških tehnologija se održava u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra, koji se nalazi u najužem centru Sarajeva u blizini većine kulturno-historijskih znamenitosti. Preporučujemo Vam službeni vodič kroz Sarajevo Destination Sarajevo, kao i Sarajevo Navigator , interaktivnu mapu Sarajeva koja će Vam olakšati pronalazak mjesta za smještaj, kafea i restorana, kao i brojnih kulturno-historijskih znamenitosti i mjesta za zabavu.                Destination Sarajevo                                        Sarajevo Navigator

Continue Reading

Martinović i sur, Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

STAVOVI STUDENATA O EDUKACIJI RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU Jelena Martinović, Petra Kujundžić, Petra Mimica, Tatjana Matijaš* Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska *Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.2   Studenti radiološke tehnologije prije upisa preddiplomskog sveučilišnog studija nisu bili upoznati s područjem profesije, zbog nedostatka općih informacija o profesiji radiološke tehnologije. Teorijsko znanje iz radiološke tehnologije na prvoj godini nije dovoljno opširno kako bi se osiguralo studentima potpuno shvaćanje rada svih modaliteta, ali kliničke vještine omogućuju prilagodbu na radni okoliš te komunikaciju s radiološkim tehnolozima koji svojim pristupom i znanjem pomažu studentima… Read More

Continue Reading

Prva obavijest

  Konferencija „Conference of Radiologic Technologies“ – CORT je projekat u organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija. Opšti cilj Konferencije je promoviranje univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u oblasti radioloških tehnologija i srodnih profesija. Cilj je okupiti sve nastavnike, saradnike u nastavi, zdravstvene profesionalce i studente iz oblasti radioloških tehnologija i srodnih profesija iz Bosne i Hercegovine i regiona na jedno mjesto, u cilju prezentacije i razmjene vlastitih istraživanja, znanja i iskustva, razmjene znanja, usvajanja novih znanja i vještina, praćenja novih dostignuća u razvoju tehnologije, te sklapanju novih poznanstava. Dodatno, konferencija ima za cilj i praktičnu obuku naših studenata za pripremu i prezentiranje vlastitih radova na jednom… Read More

Continue Reading

Julardžija i sur, Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

EDUKACIONI PROGRAM STUDIJA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Fuad Julardžija*, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Fuad Julardžija, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: fuad.julardzija@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.1 Fakultet zdravstvenih studija od svog osnivanja je prošao kroz više razvojnih faza u kojima su urađene organizacione promjene, kreirani, revidirani nastavni planovi i programi, usklađeni sa razvojem radioloških tehnologija i potreba za tržištem rada. Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, kroz primjenu savremenih metoda učenja i istraživanja, educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u oblastima radiodijagnostike,… Read More

Continue Reading