Mustajbegović A., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI MOŽDANE SMRTI Azmira Mustajbegović*, Adnan Šehić Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dopisni autor: Azmira Mustajbegović, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: azmira.mustajbegovic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.12 Uvod: Ranije se smatralo da prestanak moždane funkcije nastaje zbog gubitka respiratorne i cirkulacijske funkcije i uistinu gubitak moždane aktivnosti se smatrao ključnom komponentom smrti. Razvojem aparata za održavanje u životu kao što su respiratori i aparati za potporu cirkulaciji, definicija smrti i moždane smrti se počela modifikovati. Korištenjem različitih dijagnostičkih metoda i upotrebom dodatnih testova, došlo je do novih saznanja i do povećanog interesovanja… Read More

Continue Reading

Ismić L., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

ZNAČAJ RESPIRATORNOG GEJTINGA KOD SIMULACIJE, VERIFIKACIJE I TRETMANA KARCINOMA PLUĆA Lejla Ismić1*, Velda Smajlbegović2, Enis Tinjak2 1Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Klinika za onkologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Lejla Ismić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina email:lejla.ismic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.11   Već nekoliko decenija, rak pluća najčešći je uzrok oboljevanja i umiranja od malignih tumora širom svijeta. Kako u svijetu tako i u BiH maligne neoplazme danas su visoko rangirane na listi vodećih uzroka smrti u gdje najveći udio u ukupnom broju čine maligne neoplazme bronha i pluća.… Read More

Continue Reading

Dervović A., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

FUNKCIONALNA MAGNETNA REZONANCA U DIJAGNOSTICI NEUROLOŠKIH OBOLJENJA Aida Dervović*, Fuad Julardžija Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Dopisni autor: Aida Dervović, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina email:aida.dervovic@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.10   Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI) je neinvazivna dijagnostička metoda koja služi za vizualizaciju nervne aktivnosti u ljudskom mozgu. Svoju primjenu je našla u neurologiji i omogućava bolje praćenje bolesti, njihovu klasifikaciju, prognozu i liječenje. To je sigurna i ponovljiva metoda, kako za djecu tako i za odrasle, te je svoju primjenu našla i u drugim naukama. Ovaj pregledni rad uključuje 20 naučno–istraživačkih radova, koji su… Read More

Continue Reading

Kuduzović E., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

PRAĆENJE INTRAFRAKCIJSKOG POMJERANJA MARKIRANE PROSTATE POMOĆU AUTOMATSKOG ZADRŽAVANJA SNOPA Emir Kuduzović Odjeljenje za radioterapiju, Onkološki institut Ljubljana, Ljubljana, Slovenia e-mail:ekuduzovic@onko-i.si DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.9   Uvod: Prema podacima registra za rak u Sloveniji 2018 godine, rak prostate nalazi se na prvom mjestu sa 21% slučajeva. U periodu od 2014 – 2018, prosječna godišnja incidenca raka prostate u Sloveniji iznosila je oko 1560 slučajeva na novo otkrivenih bolesti. Kod radioterapije prostate, interfrakcijski i intrafrakcijski pomaci mogu da utiču na vrijednosti dozno-volumnog histograma (DVH) za metu i organe od rizika. Pomicanje prostate je povezano sa promjenama volumena rektuma i mokraćne bešike. Uslijed tih promjena može doći do pomicanja prostate 12 mm u AP, 10 mm… Read More

Continue Reading

Brkić D., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

PRIKAZ STEREOTAKSIJSKIH TEHNIKA NA RADIOKIRURŠKIM UREĐAJIMA VARIAN EDGE® I ACCURAY CYBERKNIFE S7® Domagoj Brkić, Renata Delić Galović, Vlasta Asodi Radiochirurgia, Zagreb, Hrvatska Dopisni autor: Domagoj Brkić, Radiochirurgia, Zagreb, Hrvatska, e-mail: domagojbrki@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.8   Stereotaksijska ablativna radioterapija (engl. stereotactic ablative radiotherapy – SABR; stereotactic body radiotherapy – SBRT), odnosno radiokirurgija, radioterapijski je postupak u kojem isporučujemo visoke, ablativne doze ionizirajućeg zračenja u ciljni tumorski volumen unutar tijela uz maksimalnu poštedu okolnog zdravog tkiva, u jednoj do pet frakcija. Zbog svoje uspješnosti u tretiranju tumorskih promjena (primarnih i sekundarnih) u cijelom tijelu, zadnjih godina sve više postaje metoda izbora u liječenju onkoloških pacijenata. Radiokirurški uređaji Varian Edge® i Cyberknife S7® predstavljaju najmodernije… Read More

Continue Reading

Jovanović M., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

RADIOMIKA U DIJAGNOSTICI KARCINOMA DOJKE Mariela Jovanović, Tatjana Matijaš Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.7 Svjedoci smo kako svakoga dana medicina i tehnologija napreduju, a umjetna inteligencija ima sve veću primjenu u svakidašnjem životu. Radiomička analiza uvelike olakšava cijeli proces obrade pacijenta, od njegovog snimanja do postavljanja dijagnoze, te je zbog toga privukla pažnju mnogim znanstvenicima i liječnicima.. Princip rada radiomike temelji se na algoritamskoj analizi slike, klasificiranje podataka, a njihova sumacija osigurava precizno manipuliranje i analizu uz pomoć računalnih programa i time osigurava zadovoljavajući ishod cijelog procesa, brzu i točnu… Read More

Continue Reading

Salkica N., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

TEHNOLOŠKE INOVACIJE U NUKLEARNOJ MEDICINI Nusret Salkica1*, Safet Hadžimusić1, Halil Ćorović1, Amela Begić2, Šejla Cerić2 1Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2Odjel za nuklearnu medicinu, Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju, Klinički centar Unvierziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Nusret Salkica, Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: nusret:_nt@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.5   Nuklearna medicina je medicinska specijalnost koja koristi radiofarmaceutike za dijagnostičke i terapijske postupke. Dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine temelje se na snimanju funkcionalnih i molekularnih puteva kod različitih bolesti korištenjem specifičnih modaliteta snimanja kao što su: jednofotonska emisiona kompjuterska tomografija (SPECT) i pozitronska emisiona tomografija… Read More

Continue Reading

Gluvačević D., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

NEUROINTERVENTNA RADIOLOGIJA – NOVA ERA LIJEČENJA Dario Gluvačević Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska e-mail: dariogluvacevic@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.4 Ubrzani rast i razvoj tehnologija i njihova kohezivna primjena u medicini dovela je do razvoja neurointerventne radiologije, grane koja svakodnevno pomiče granice, ali i mijenja koncept tradicionalnog liječenja neurovaskularnih bolesti kakav smo do sada poznavali. Moždani udari uzrokovani začepljenjem krvnih žila, tzv. ishemijski moždani udar ili zbog rupture krvnog suda, hemoragični moždani udar, arteriovenske malformacije, proširenja aneurizme, stenoze i sl., po život su opasna stanja koja zahtijevaju brzu intervenciju i liječenje nekom od dostupnih metoda. Tradicionalni konzervativni, ali i invazivni, neurohirurški pristup sve više se zamjenjuje tehnikama endovaskularnog liječenja, čija je primjena… Read More

Continue Reading

Beganović A., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

KONTROLA KVALITETA DIGITALNIH DETEKTORA U RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI Adnan Beganović Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku, Klinički centar Univeriziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: adnanbeg@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.3 Uvod: Tehnika radiografskog snimanja u posljednje dvije dekade doživjela je veliku transformaciju. Radiografski filmovi zamijenjeni su digitalnim detektorima, koji su isprva bili bazirani na fotostimuliranoj luminiscenciji, tj. kompjuterizirana radiografija (CR), a zatim na digitalnim detektorima (ravni pločasti detektori ili FPD) koji upadne x-zrake direktno ili indirektno, putem scintilacije, pretvaraju u električni signal. Izmjene slikovnih tehnika prouzrokovale su i velike promjene u metodama kontrole kvaliteta. Metode: Karakteristične senzitometrijske krivulje zamijenjene su metrikom koja odgovara digitalnim modalitetima, kao što su spektar snage šuma… Read More

Continue Reading

Druga obavijest

Poštovani, Zbog velikog interesovanja za Konferenciju, te učestalih molbi za produženje roka za prijavu sažetaka, Organizacioni odbor konferencije je odlučio da rok za prijavu sažetaka pomjeri za 15.09.2022. godine. Nakon tog roka nećete biti u mogućnosti da prijavite vaše radove. Za učešće na Konferenciji se do sad prijavilo oko 120 učesnika. Napominjemo da će samo prijavljeni učesnici Konferencije dobiti certifikat o učešću, te vas molim da, ukoliko planirate dolaziti na Konferenciju, izvršite prijavu putem sljedećeg linka: PRIJAVA UČEŠĆA Druga obavijest PDF

Continue Reading