Brkić D., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

PRIKAZ STEREOTAKSIJSKIH TEHNIKA NA RADIOKIRURŠKIM UREĐAJIMA VARIAN EDGE® I ACCURAY CYBERKNIFE S7® Domagoj Brkić, Renata Delić Galović, Vlasta Asodi Radiochirurgia, Zagreb, Hrvatska Dopisni autor: Domagoj Brkić, Radiochirurgia, Zagreb, Hrvatska, e-mail: domagojbrki@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.8   Stereotaksijska ablativna radioterapija (engl. stereotactic ablative radiotherapy – SABR; stereotactic body radiotherapy – SBRT), odnosno radiokirurgija, radioterapijski je postupak u kojem isporučujemo visoke, ablativne doze ionizirajućeg zračenja u ciljni tumorski volumen unutar tijela uz maksimalnu poštedu okolnog zdravog tkiva, u jednoj do pet frakcija. Zbog svoje uspješnosti u tretiranju tumorskih promjena (primarnih i sekundarnih) u cijelom tijelu, zadnjih godina sve više postaje metoda izbora u liječenju onkoloških pacijenata. Radiokirurški uređaji Varian Edge® i Cyberknife S7® predstavljaju najmodernije… Read More

Continue Reading

Salkica N., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

TEHNOLOŠKE INOVACIJE U NUKLEARNOJ MEDICINI Nusret Salkica1*, Safet Hadžimusić1, Halil Ćorović1, Amela Begić2, Šejla Cerić2 1Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2Odjel za nuklearnu medicinu, Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju, Klinički centar Unvierziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Nusret Salkica, Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: nusret:_nt@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.5   Nuklearna medicina je medicinska specijalnost koja koristi radiofarmaceutike za dijagnostičke i terapijske postupke. Dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine temelje se na snimanju funkcionalnih i molekularnih puteva kod različitih bolesti korištenjem specifičnih modaliteta snimanja kao što su: jednofotonska emisiona kompjuterska tomografija (SPECT) i pozitronska emisiona tomografija… Read More

Continue Reading

Gluvačević D., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

NEUROINTERVENTNA RADIOLOGIJA – NOVA ERA LIJEČENJA Dario Gluvačević Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska e-mail: dariogluvacevic@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.4 Ubrzani rast i razvoj tehnologija i njihova kohezivna primjena u medicini dovela je do razvoja neurointerventne radiologije, grane koja svakodnevno pomiče granice, ali i mijenja koncept tradicionalnog liječenja neurovaskularnih bolesti kakav smo do sada poznavali. Moždani udari uzrokovani začepljenjem krvnih žila, tzv. ishemijski moždani udar ili zbog rupture krvnog suda, hemoragični moždani udar, arteriovenske malformacije, proširenja aneurizme, stenoze i sl., po život su opasna stanja koja zahtijevaju brzu intervenciju i liječenje nekom od dostupnih metoda. Tradicionalni konzervativni, ali i invazivni, neurohirurški pristup sve više se zamjenjuje tehnikama endovaskularnog liječenja, čija je primjena… Read More

Continue Reading

Druga obavijest

Poštovani, Zbog velikog interesovanja za Konferenciju, te učestalih molbi za produženje roka za prijavu sažetaka, Organizacioni odbor konferencije je odlučio da rok za prijavu sažetaka pomjeri za 15.09.2022. godine. Nakon tog roka nećete biti u mogućnosti da prijavite vaše radove. Za učešće na Konferenciji se do sad prijavilo oko 120 učesnika. Napominjemo da će samo prijavljeni učesnici Konferencije dobiti certifikat o učešću, te vas molim da, ukoliko planirate dolaziti na Konferenciju, izvršite prijavu putem sljedećeg linka: PRIJAVA UČEŠĆA Druga obavijest PDF

Continue Reading

Vodič kroz Sarajevo

Konferencija radioloških tehnologija se održava u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra, koji se nalazi u najužem centru Sarajeva u blizini većine kulturno-historijskih znamenitosti. Preporučujemo Vam službeni vodič kroz Sarajevo Destination Sarajevo, kao i Sarajevo Navigator , interaktivnu mapu Sarajeva koja će Vam olakšati pronalazak mjesta za smještaj, kafea i restorana, kao i brojnih kulturno-historijskih znamenitosti i mjesta za zabavu.                Destination Sarajevo                                        Sarajevo Navigator

Continue Reading

Martinović i sur, Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

STAVOVI STUDENATA O EDUKACIJI RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU Jelena Martinović, Petra Kujundžić, Petra Mimica, Tatjana Matijaš* Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska *Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.2   Studenti radiološke tehnologije prije upisa preddiplomskog sveučilišnog studija nisu bili upoznati s područjem profesije, zbog nedostatka općih informacija o profesiji radiološke tehnologije. Teorijsko znanje iz radiološke tehnologije na prvoj godini nije dovoljno opširno kako bi se osiguralo studentima potpuno shvaćanje rada svih modaliteta, ali kliničke vještine omogućuju prilagodbu na radni okoliš te komunikaciju s radiološkim tehnolozima koji svojim pristupom i znanjem pomažu studentima… Read More

Continue Reading

Julardžija i sur, Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

EDUKACIONI PROGRAM STUDIJA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Fuad Julardžija*, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Fuad Julardžija, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: fuad.julardzija@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.1 Fakultet zdravstvenih studija od svog osnivanja je prošao kroz više razvojnih faza u kojima su urađene organizacione promjene, kreirani, revidirani nastavni planovi i programi, usklađeni sa razvojem radioloških tehnologija i potreba za tržištem rada. Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, kroz primjenu savremenih metoda učenja i istraživanja, educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u oblastima radiodijagnostike,… Read More

Continue Reading