Kuduzović E., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

PRAĆENJE INTRAFRAKCIJSKOG POMJERANJA MARKIRANE PROSTATE POMOĆU AUTOMATSKOG ZADRŽAVANJA SNOPA Emir Kuduzović Odjeljenje za radioterapiju, Onkološki institut Ljubljana, Ljubljana, Slovenia e-mail:ekuduzovic@onko-i.si DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.9   Uvod: Prema podacima registra za rak u Sloveniji 2018 godine, rak prostate nalazi se na prvom mjestu sa 21% slučajeva. U periodu od 2014 – 2018, prosječna godišnja incidenca raka prostate u Sloveniji iznosila je oko 1560 slučajeva na novo otkrivenih bolesti. Kod radioterapije prostate, interfrakcijski i intrafrakcijski pomaci mogu da utiču na vrijednosti dozno-volumnog histograma (DVH) za metu i organe od rizika. Pomicanje prostate je povezano sa promjenama volumena rektuma i mokraćne bešike. Uslijed tih promjena može doći do pomicanja prostate 12 mm u AP, 10 mm… Read More

Continue Reading

Brkić D., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

PRIKAZ STEREOTAKSIJSKIH TEHNIKA NA RADIOKIRURŠKIM UREĐAJIMA VARIAN EDGE® I ACCURAY CYBERKNIFE S7® Domagoj Brkić, Renata Delić Galović, Vlasta Asodi Radiochirurgia, Zagreb, Hrvatska Dopisni autor: Domagoj Brkić, Radiochirurgia, Zagreb, Hrvatska, e-mail: domagojbrki@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.8   Stereotaksijska ablativna radioterapija (engl. stereotactic ablative radiotherapy – SABR; stereotactic body radiotherapy – SBRT), odnosno radiokirurgija, radioterapijski je postupak u kojem isporučujemo visoke, ablativne doze ionizirajućeg zračenja u ciljni tumorski volumen unutar tijela uz maksimalnu poštedu okolnog zdravog tkiva, u jednoj do pet frakcija. Zbog svoje uspješnosti u tretiranju tumorskih promjena (primarnih i sekundarnih) u cijelom tijelu, zadnjih godina sve više postaje metoda izbora u liječenju onkoloških pacijenata. Radiokirurški uređaji Varian Edge® i Cyberknife S7® predstavljaju najmodernije… Read More

Continue Reading

Salkica N., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

TEHNOLOŠKE INOVACIJE U NUKLEARNOJ MEDICINI Nusret Salkica1*, Safet Hadžimusić1, Halil Ćorović1, Amela Begić2, Šejla Cerić2 1Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2Odjel za nuklearnu medicinu, Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju, Klinički centar Unvierziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Nusret Salkica, Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: nusret:_nt@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.5   Nuklearna medicina je medicinska specijalnost koja koristi radiofarmaceutike za dijagnostičke i terapijske postupke. Dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine temelje se na snimanju funkcionalnih i molekularnih puteva kod različitih bolesti korištenjem specifičnih modaliteta snimanja kao što su: jednofotonska emisiona kompjuterska tomografija (SPECT) i pozitronska emisiona tomografija… Read More

Continue Reading

Gluvačević D., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

NEUROINTERVENTNA RADIOLOGIJA – NOVA ERA LIJEČENJA Dario Gluvačević Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska e-mail: dariogluvacevic@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.4 Ubrzani rast i razvoj tehnologija i njihova kohezivna primjena u medicini dovela je do razvoja neurointerventne radiologije, grane koja svakodnevno pomiče granice, ali i mijenja koncept tradicionalnog liječenja neurovaskularnih bolesti kakav smo do sada poznavali. Moždani udari uzrokovani začepljenjem krvnih žila, tzv. ishemijski moždani udar ili zbog rupture krvnog suda, hemoragični moždani udar, arteriovenske malformacije, proširenja aneurizme, stenoze i sl., po život su opasna stanja koja zahtijevaju brzu intervenciju i liječenje nekom od dostupnih metoda. Tradicionalni konzervativni, ali i invazivni, neurohirurški pristup sve više se zamjenjuje tehnikama endovaskularnog liječenja, čija je primjena… Read More

Continue Reading

Beganović A., Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

KONTROLA KVALITETA DIGITALNIH DETEKTORA U RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI Adnan Beganović Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku, Klinički centar Univeriziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: adnanbeg@gmail.com DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.3 Uvod: Tehnika radiografskog snimanja u posljednje dvije dekade doživjela je veliku transformaciju. Radiografski filmovi zamijenjeni su digitalnim detektorima, koji su isprva bili bazirani na fotostimuliranoj luminiscenciji, tj. kompjuterizirana radiografija (CR), a zatim na digitalnim detektorima (ravni pločasti detektori ili FPD) koji upadne x-zrake direktno ili indirektno, putem scintilacije, pretvaraju u električni signal. Izmjene slikovnih tehnika prouzrokovale su i velike promjene u metodama kontrole kvaliteta. Metode: Karakteristične senzitometrijske krivulje zamijenjene su metrikom koja odgovara digitalnim modalitetima, kao što su spektar snage šuma… Read More

Continue Reading

Martinović i sur, Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

STAVOVI STUDENATA O EDUKACIJI RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU Jelena Martinović, Petra Kujundžić, Petra Mimica, Tatjana Matijaš* Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska *Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.2   Studenti radiološke tehnologije prije upisa preddiplomskog sveučilišnog studija nisu bili upoznati s područjem profesije, zbog nedostatka općih informacija o profesiji radiološke tehnologije. Teorijsko znanje iz radiološke tehnologije na prvoj godini nije dovoljno opširno kako bi se osiguralo studentima potpuno shvaćanje rada svih modaliteta, ali kliničke vještine omogućuju prilagodbu na radni okoliš te komunikaciju s radiološkim tehnolozima koji svojim pristupom i znanjem pomažu studentima… Read More

Continue Reading

Julardžija i sur, Zbornik sažetaka God.1 Br. 1 (2022)

EDUKACIONI PROGRAM STUDIJA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Fuad Julardžija*, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina *Dopisni autor: Fuad Julardžija, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: fuad.julardzija@fzs.unsa.ba DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.1 Fakultet zdravstvenih studija od svog osnivanja je prošao kroz više razvojnih faza u kojima su urađene organizacione promjene, kreirani, revidirani nastavni planovi i programi, usklađeni sa razvojem radioloških tehnologija i potreba za tržištem rada. Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, kroz primjenu savremenih metoda učenja i istraživanja, educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u oblastima radiodijagnostike,… Read More

Continue Reading